Anestezjologia


 • Wethelp Specjalistyczne Centrum Weterynaryjne w Kłodzku
  Gabinet Weterynaryjny Wethelp w Nowej Rudzie

 • Anestezjologia i leczenie bólu

  Znieczulenie i leczenie bólu okołooperacyjnego zapewnia kompleksowe leczenie i przygotowanie pacjenta do operacji.

  Najważniejsze usługi
  Dyplomowani anestezjolodzy po kursach z Dr Skrzypczakiem oraz Dr Kraczkowskim
  Wykwalifikowani technicy weterynarii wyszkoleni w opiece anestezjologicznej i szpitalnej.
  Najnowocześniejsze systemy monitorowania i podawania środków znieczulających
  Poradnia anestezjologiczna zapewnia znieczulenie i leczenie bólu dla pacjentów z przewlekłymi schorzeniami.
  Zespół opracowuje indywidualne plany anestezjologiczne dla każdego pacjenta. Pielęgniarka anestezjologiczna pod bezpośrednim nadzorem anestezjologa będzie monitorowała pacjenta, podawała niezbędne przygotowane wcześniej leki do znieczulenie i obserwuje pacjenta przez cały epizod znieczulenia.


  Zapewniamy profesjonalny sprzęt i stosujemy nowoczesne procedury medyczne:

  • Znieczulenie wziewne izofluranem
  • Pomiar funkcji życiowych podczas operacji: EKG, pulsoksymetria, kapnometria, nieinwazyjny pomiar ciśnienia krwi, tlenoterapia
  • Blokada nerwowo - mięśniowa znieczulenie miejscowe
  • Znieczulenie zewnątrzoponowe, regionalne blokady nerwów
  • Protokoły leczenia bólu okołooperacyjnego
  • Wsparcie respiratora
  • Analiza gazów krwi na miejscu


  Szpital dzienny z matami grzewczymi, pomiarem wilgotności i klatką tlenową gwarantuje pacjentowi najdogodniejsze warunki do wybudzenia.